Hlavní charakteristiky antisociálního chování

V souvislosti s antisociální poruchou osobnosti je často uvedeno, že jde o patologii charakterizovanou neschopností lidí přizpůsobit se společenským normám, a proto provádějí zločinecké chování tam, kde mohou být postiženi ostatní lidé. V takovém případě bude osoba trpět poruchou, která povede k nedostatku empatie a ve většině případů má tendenci manipulovat a zneužívat práva jiných lidí, aniž by to znamenalo než jakési lítost nebo lítost.

Antisociální chování: Hlavní charakteristiky

Kvůli svým vlastnostem je to porucha, kterou nelze diagnostikovat až do věku 18 let, protože je to okamžik, kdy se příznaky začínají zdůrazňovat. V každém případě se v průběhu dospívání objeví podobné příznaky, které umožní předpovědět, že se porucha objeví v dospělosti. Podle některých výzkumů, které byly provedeny, je míra prevalence této poruchy nízká. Podobně je u mužů mnohem častější, pokud jde o ženy, a proto se její podoba liší podle pohlaví.

Příčiny antisociální poruchy osobnosti

Při vyšetřováních nebyly nalezeny důvody, které vysvětlují důvod, proč tento typ poruch vzniká u lidí, i když existuje mnoho teorií, které se snaží vysvětlit to. V každém případě mezi faktory, které lze identifikovat pro vývoj této poruchy, jsou:

  • Dítě traumata – Tam, kde jsou nejvíce relevantní případy zneužívání dětí, sexuálního zneužívání a podobně.

  • Odkazy nebo rodičovské modely jsou nedostatečné – agresivita jako součást vzdělání, týrání ve dvojici, otec alkoholická matka, mimo jiné proměnné.

Navzdory výše uvedeným skutečnostem se výzkum snaží pokračovat ve zjišťování vědeckých důkazů o tom, jaké jsou skutečně takové poruchy této povahy.

Hlavní charakteristiky antisociální poruchy osobnosti

  • Obecné chování pohrdání a nerespektování práv ostatních.

  • Známky antisociálního chování před věkem 15 let, protože jsou porušeny sociální normy a jsou spáchány menší trestné činy.

  • Agresivita vůči lidem se zvířaty.

  • Závažné a trvalé porušení pravidel.

  • Nedopusťte viny za to, co bylo provedeno, a necíť se stydět.

Léčba pro antisociální poruchu osobnosti

Existuje mnoho potíží, s nimiž se setkávají lidé s poruchou osobnosti, aby přijali svůj problém. V tomto smyslu je důležitá pomoc příbuzných, přátel a dokonce i spravedlnosti. Normálně se rozhodujeme pro psychologickou léčbu s podáváním léků.