Dopad boomu technologie

Určitě je definice „moderní technologie“ předmětem širokého výkladu. Bezpochyby bylo pochopení a realizace polovodičové technologie kritickým krokem při přechodu od průmyslového věku k „modernímu“ věku. Základem automatizovaného výpočetního zařízení je schopnost manipulovat a ukládat binární data („jedna a nula“ nebo „vypnuto a zapnuto“). Před polovodiči byly použity vakuové trubice. Byly příliš velké a příliš pomalé pro praktické rozsáhlé výpočty.

Polovodičová technologie byla objevena v polovině osmdesátých let, ale výroba a aplikace získaly obrovský nárůst jak z výzkumu, tak z vojenských potřeb během 2. světové války. A co je nejdůležitější, polovodiče poskytují řádové veličiny v odezvě ve srovnání s trubkami, přičemž nabízejí objednávky velikosti snížení velikosti a spotřeby energie. Prakticky každé zařízení, které dnes používáme, obsahuje několik krystalů polovodičového materiálu, které nadále manipulují s nekonečným množstvím dat s jeho malým množstvím energie.

Náš svět se změnil

William Shockley v roce 1956 přijal skupinu mladých absolventů doktorského studia s cílem vyvinout a vyrobit nová polovodičová zařízení. Shockley získal Nobelovu cenu za fyziku, ale byl to patetický manažer. Vytvořil nepřijatelnou pracovní atmosféru. To způsobilo, že absolventi odešli. Osm, kteří opustili společnost Shockley Semiconductor, uzavřelo dohodu se společností Sherman Fairchild a vytvořili Fairchild Semiconductor. Rozšíření průmyslu místních počítačových čipů začalo, když se zaměstnanci společnosti Fairchild inspirovali osmi spoluzakladateli a nechali firmu zahájit „spin-off“ obchody. Tím vznikly legendární názvy jako Intel, AMD atd.

Dnes je firma opět po nezávislé cestě nezávislá a vytváří analogové čipy. Ale je to stejně tak slavné pro své potomky: stovky firem v oboru polovodičů. Důvodem, proč se snažím sledovat technologický rozmach Fairchild, je to, že téměř 70% veřejných firem firmy Valley je spojeno s Fairchild. Někteří odhadují, že více než 400 společností může vysledovat své kořeny těm „Fairchild Eight“

Budoucnost je úzce spojena s minulostí

Bohužel, společnosti jako Fairchild jsou poměrně vzácné, dokonce i v technologickém sektoru. Zvažte Texas Instruments. Texas Instruments byl neuvěřitelně inovativní. Navzdory úspěchům Texas Instruments nedošlo v Dallasu k rozvoji společenství úspěšných podnikatelů, jako je Fairchild.

A společnosti, které vyrazily z Fairchildu, nejsou „jen další společností“, jsou průkopníky technologie. Získali finanční pomoc nebo intelektuální vedení přímo nebo nepřímo od společnosti Fairchild. Křemíkové údolí je kolébkou technologie a Fairchild je matka, která tuto kolébku otřásla. Doba.